Arkivkonsult

Vadim Azbel högskoleutbildad arkivarie

Arkivkonsult

   Affärsidé
Att med hjälp av enkla utredningsmetoder minimera era kostnader för arkivbildning,
hantering och förvaring av handlingar.

Metod
Verksamhetsutredning, fältutredningar, intervjuer, rutingenomgång.

Instrument
Checklistor, kundbesök, intervjuer, handlings- och åtgärdsplaner.
Arkiv- och dokumenthanteringsplaner, gallringsutredningar och leveransplanering.

Mål
Att rationalisera och effektivisera er dokumenthantering och arkivering.
Att minska era kostnader genom att erbjuda begripliga och överskådliga logistiska och förvaltningsoperativa lösningar.

Åtgärdsexempel
Förtäta och komprimera i handlingsbeståndet, omflytta eller utlokalisera
depåverksamheten, ordna och förteckna arkivbeståndet rensa och gallra bland
handlingarna, förbereda utgående leveranserna. Strukturera informationsflöde, skapa arkivhanteringsplaner, utarbeta/implementera dossier- och diarieföringssystem, analysera och utvärdera arkivfunktioner, rationalisera och förenkla interna hanteringsrutiner, bistå vid arkivrelaterade utredningar och research.

Målgrupper
Organisationer som är i behov av effektiv arkivhantering: företag, myndigheter, föreningar och privatpersoner. Uppdraget anpassas efter behov och önskemål.

Ta hand om den främsta tillgången – ordna och strukturera informationen.

Välkommen att kontakta mig så tar jag hand om era arkiveringsfrågor på ett
professionellt och personligt sätt.

Effektivisera ditt företag med arkivering!

Ditt företag blir 60% snabbare med arkivering.

  • Med arkivering
  • Utan arkivering