Om Arkifact

Arkifact, Arkiv- och Översättartjänst

  Arkifact kan hjälpa dig med bl.a:

Arkivering och informationshantering

Konferenstolkning, simultan- och kontakttolkning 

Översättning av tekniska mm fakta texter

Arkifact kan vara din rådgivare och bollplank i arkiveringsfrågor utifrån mer än 20 års erfarenhet inom arkivbranschen.

Arkifact hjälper dig att kommunicera genom att vara din tolk eller genom att utföra kvalificerad översättning till och från svenska, ryska, engelska och tyska.

Arkifact kan även hjälpa till med utbildning i arkiverings, tolkning och översättning samt bistå med korrekturläsning, TV-textning, textredigering och textanalys.

När det gäller arkivering får du hjälp med: Att ordna, sortera, rensa, göra gallringsutvärderingar, skapa arkivhanteringsplaner,
utarbeta och implementera dossier- och diarieföringssystem, utvärdera, bedriva forskning och research, förbereda och sammanställa rapporter till arkivmyndigheterna, analysera och utvärdera arkivfunktioner inom offentlig respektive privat verksamhet, effektivisera depåverksamheten, optimera förvarings- och processkostnader, sammanställa och återsöka information.

   Arkifact består av Vadim Azbel och Morena Azbel Schmidt

Vadim är högskoleutbildad arkivarie samt av Kammarkollegiet
auktoriserad rättstolk med mer är 18 års erfarenhet av tolk- och översättararuppdrag.

Morena Azbel Schmidt, (beskr).

   Välkommen att kontakta oss
så tar vi hand om era frågor rörande arkiv, kommunikation, undervisning, textbearbetning, mm på ett professionellt och personligt sätt.

Arkifact levererar, verkar och agerar inom alla miljöer och under alla förhållanden, är fascinerad av teknik och företagshistoria.