Tolk & översättare

Tolk- och översättartjänster

   Affärsidé
Att möjliggöra smidig kommunikation mellan parterna samt att säkerställa
informationsöverföring, såväl muntlig som skriftlig.

   Arkifact hjälper dig att nå fram till dina kunder och motparter genom att erbjuda kvalificerad
tolkning och översättning till och från svenska, ryska, engelska och tyska.

Metod och teknik
Simultan eller konsekutiv tolkning. Översättning av hand- eller maskinskriven text
såväl som transkription av bandinspelningar och undertextning av video och film.

Arkifact möjliggör smidig, snabb och korrekt kommunikation mellan två eller fler parter utan
att förvränga, tappa bort eller lägga till informationen.

Arbetsmiljö
Som kund väljer du själv vilken typ av tjänst du behöver och var någonstans den ska
utföras. Arkifact kan utföra uppdraget såväl i konferensmiljö som vid friare former under
stadsrundturer och guidade besök. Arkifact står till er tjänst vid två- eller flerparts samtal
samt i domstolar och i audio- och TV-studier.

Målgrupper
Lokala tolkförmedlingar, statliga och landstingskommunala myndigheter, företag,
stiftelser, ideella eller ekonomiska föreningar samt enskilda som har ett behov av
auktoriserad tolk eller översättare.

Extra kvaliteter
Erfarenhet av redaktionellt arbete och korrekturläsning av ryska och tyska texter.
Erfarenhet av medling och utställningsverksamhet. Erfarenhet av tolk- och översättarundervisning
vid Stockholms universitet.